VDHI BV, Tel. 085-2736746, Titaniumstraat 2, 6031 TV Nederweert, Email info@vdhi.nl

Geladen water verbetert weerstand van planten

Robert van Kooten, Yield by Nature : 01-03-2019
Tholen - Een behandeling met water dat verrijkt is met waterstofgas verbetert het immuunsysteem van bollen, planten en bijvoorbeeld zaaizaden van binnenuit. Bovendien zorgt het voor hogere opbrengsten en lagere kosten voor gewasbescherming en voeding. Dat vertelt Robert van Kooten van Yield by Nature, een bedrijf dat machines van Nederlandse makelij levert die waterstofgas, oftewel OxyHydrogen, produceren.

Links behandeld met OxyHydrogen, rechts zonder

Robert is overtuigd van de meerwaarde van OxyHydrogen door proeven die hij er het afgelopen jaar mee heeft gehouden. Zo vertelt hij over een eerste test met narcissenbollen die een half uur in een netje in ‘geladen water’ hebben gehangen. “Bij de oogst zagen we dat de ‘behandelde bollen’ ten opzichte van niet behandelde bollen, gemeten in gewichtsvolume, een substantiële meeropbrengst van tot wel twee keer het oorspronkelijke gewicht gaven. Daarnaast zagen we 100% ontkieming zonder schimmels, een versterkte wortelgroei en een verbeterde resistentie. En dat zien we eigenlijk in alle gewassen. Praktisch alle planten lijken er positief op te reageren.”

Een verklaring voor de werking is volgens Van Kooten dat deze OxyHydrogen moleculen het immuunsysteem optimaliseren. “Het maakt onder meer van binnenuit op natuurlijke wijze planten sterker tegen ziekten en plagen. Naast meer kilo’s, wortels en versterkte groei zorgt het bovendien voor een milieuvoordeel vanwege het beperkte gebruik van zowel gewasbeschermingsmiddelen als mineralen. Ook wordt er minder voeding restant geloosd.”


Boven met OxyHydrogen, onder zonder

Yield by Nature heeft afgelopen najaar een praktijkproef aangelegd bij een bollenkweker in Sint Maartensvlotbrug. Op dit bedrijf zijn kort voor het planten van een aantal bedden de bollen besproeid met geladen water. Van Kooten: “We zijn nog op zoek naar meer innovatieve telers in allerlei sectoren om samen uit te vinden hoe we in de verschillende gewassen OxyHydrogen kunnen toepassen en wat het effect daarvan is. Dat er goede resultaten zijn, daar zijn we van overtuigd. Ondertussen zijn we druk bezig de hiervoor noodzakelijke ondersteunende data te verzamelen.”

Yield by Nature biedt 2 producten ter verbetering van gewassen. Naast de OxyHydrogen-machine, die als het ware zorgt voor verbetering van binnenuit, verkoopt Yield by Nature luchtreinigers. Deze luchtreinigers, die voorzien zijn van vier verschillende technieken, zorgt voor een bacterie- en schimmelvrije groei, opslag, transport en/of etalage omgeving aan de buitenkant.

Neem voor meer informatie over mogelijkheden tot testen contact op  met Robert van Kooten 06-27560636 of kijk op www.yieldbynature.com of www.oxyhydrogen.nl

Bekijk het volledige bericht op bpnieuws.nl